Novosti

Dodatne trajektne linije

Za vrijeme trajanja manifestacije Škraping, Jadrolinija Rijeka je omogućila uz redovne linije na relaciji Tkon – Biograd –Tkon i dodatne linije:

Petak, 11.3.2022.
Polazak iz Tkona za Biograd u 21:00 h
Polazak iz Biograda za Tkon u 21:20 h

Subota, 12.3.2022.
Polazak iz Biograda za Tkon u 06:00 h
Polazak iz Tkona za Biograd u 06:30 h
Polazak iz Tkona za Biograd u 21:00 h
Polazak iz Biograda za Tkon u 21:20 h

Nedjelja, 13.3.2022.
Polazak iz Tkona za Biograd u 11:30 h
Polazak iz Biograda za Tkon u 12:30 h

Close