Početak / Smještaj

Smještaj

Novi popis iznajmljivača smještaja za vrijeme Škraping utrke.
Cijena smještaja je 100,00 kuna/osoba/noćenje za vrijeme Škrapinga.