Početak / Škraping – Tkon 391. Milenijska Š.Strikomana